Tillbaka

Välkommen till Sippolas kennel

Start
Aktuellt
DW 1960-2012
DW > 2013
Vildsvinsjaktprov
Skydd utrustning
Kullar
  - A-C
  - D-E
  - F
  - G
  - H
  - I
  - J
  - K
  - L
  - M
  - N
  - O
  - P
  - Q
  - R
  - S
  - T
  - U

Fotoalbum
Arkiv
Om oss
Kontakt
Stambok
Äldre nyheter
Reportage Jakt Vapen
Sippolas T


Födda 2020-12-26 SKK index Ed-108,HD-109
Far: Lykkekullens Galax SE37839/2016,Brun,HdA,Ed-0,Ukl,Skogsprov
e.Ängstugans Bonus u Sippolas Lykke
 
Mor: Sippolas Qlinga SE19512/2017,Brun,Ukl,Skogsprov,Mentaltest 
e. S Sandro v Niestetal u S Kanteborgs Hulda
 
Sippolas Trico SE13950/2021,hane,brun, Hd-B, Ed-1
 
 S Sippolas Tyson SE13951/2021,hane,brun, Hd-A, Ed-0
Ukl,Svalöv 20220903                                                   8-8-8-8-8-8-8-8=128,1 pris
Skogsprov Godkänd 20231111,Boda 3-4-4-4-4
Vildsvinsprov Godkänd 20231216,Ideshult
 
Sippolas Tyrann SE 13952/2021,hane,brun, Hd-B, Ed-0
Viltspårprov Akl godkänd 210901
Viltspårprov Ökl 1 pris x 3
Ukl,Skabersjö,20220902                                             3-8-2-2-8-8-8-8=89,3pris
Mentaltest,BBgruppen 2022
 
Sippolas Tassa,SE 13953/2021,tik,brun, Hd-B,Ed-1
Ukl,Svalöv,20220917    3-6L-3-3-7-8-8-8=85,3pris
 
Sippolas Troja SE 13954/2021,tik,brun, Hd-A,Ed-0
Utställning,SWK 2022, Junkk,Excellent
Ukl,Svalöv20220917                                                3-8-3-3-8-8-8-8-8=93,3pris
Vildsvin hägntest godkänd,20230422,Älgsjön.
 
Sippolas Tequila SE 13955/2021,tik,brun,Hd-A,Ed-0
Viltspår Ankl godkänd 20220529
Mentaltest,BBgruppen 2022
Ukl,Svalöv 20220904                                               5-8-4-5-4-8-8-8=96, 3pris
Skogsprov ej godkänd 20231125,Vägasked 2-2-2-4-4
SWK utställning B/Jkl E,49cm 2023
 
Sippolas Trassla SE 13956/2021,tik,brun, Hd-A.Ed-0
Ukl,Walla,20220924                                                 7-8-6-8-2-8-8-8=107,2pris
 
Sippolas Tossa SE 13957/2021,tik,brun, Hd-A,Ed-0
Mentaltest BBgruppen 2022
Ukl,Skabersjö,20220902                                          5-8-6-6-8-7-8-8=109,2pris
 
Medelpoäng kull: 5-8-5-5-6-8-8-8=101
 
Rasmedel 2022:   4-6-5-4-5-7-7-8=83 (228 svensk reg.startade)
(avrundat uppåt)
 
 
2024 © Sippolas kennel